De beheersexecuteur wordt ook wel de twee sterren executeur genoemd en is de meest voorkomende executeur. De beheersexecuteur heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Het verdelen van de nalatenschap valt niet onder de bevoegdheden van de beheersexecuteur, uitsluitend het beheren ervan.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de beheersexecuteur. Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wilt u meer informatie of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen? Neem dan contact op.

Welke soorten executeurs zijn er?

Een executeur kunt u benoemen in uw testament. U kiest als erflater welke executeur u benoemt en welke taken en bevoegdheden de executeur krijgt. Het is ook mogelijk om meerdere executeurs te benoemen, met ieder eigen taken en bevoegdheden. De drie soorten executeurs worden aangeduid aan de hand van sterren. Hieronder leest u de belangrijkste taken en bevoegdheden per executeur.

  • De uitvaartexecuteur of begrafenisexecuteur (één ster executeur) is uitsluitend bevoegd om de begrafenis of crematie te regelen.
  • De beheersexecuteur (twee sterren executeur) beheert de nalatenschap en voldoet de schulden. Daarnaast regelt de beheersexecuteur de administratie en informeert hij of zij de erfgenamen.
  • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren executeur) is net als de beheersexecuteur verantwoordelijk voor het beheren van de nalatenschap, waarnaast de executeur-afwikkelingsbewindvoerder de bevoegdheid heeft om de complete nalatenschap af te wikkelen. Het verdelen van de nalatenschap en de verkoop van het huis vallen ook onder zijn of haar verantwoordelijkheden.

Meer informatie over de executeur vindt u op de pagina executeur.

Een professionele beheersexecuteur inschakelen

Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam helpt u graag bij het benoemen van een beheersexecuteur. Schakel ons in wanneer u op zoek bent naar een professionele uitvaartexecuteur, beheersexecuteur of executeur-afwikkelingsbewindvoerder. We helpen u ook graag bij het opstellen van een levenstestament.

Welke taken heeft de beheersexecuteur?

De beheersexecuteur is verantwoordelijk voor het beheren van de nalatenschap. Dit houdt in dat de beheersexecuteur een overzicht maakt van alle bezittingen en schulden, waarna hij of zij deze voldoet. Ook de administratie rondom de nalatenschap en het informeren van alle erfgenamen vallen onder de taken van de beheersexecuteur. De beheersexecuteur mag alleen de nalatenschap beheren, hij of zij mag de nalatenschap niet verdelen.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of een vrijblijvend kennismakingsgesprek wilt plannen.