Met een levenstestament behoudt u zo lang mogelijk zelf de regie.

Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam brengt uw wensen in kaart en stelt vervolgens samen met u het levenstestament op.
Ook treden wij indien gewenst als vertrouwenspersoon (levensexecuteur) op, zodat uw belangen worden behartigd op de manier zoals u dat zelf zou doen.

In samenwerking met de notaris verzorgen wij voor u een zorgvuldig samengesteld en rechtsgeldig document dat door alle officiële instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen wordt erkend.

Een levenstestament bij Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam:

Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam richt zich zowel op de menselijke als op de zakelijke kant. Door deze aanpak bent u verzekerd van de beste zorg en worden uw financiële en medische zaken goed geregeld.

Wilt u meer weten over het levenstestament of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen? Neem dan contact op.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin is aangegeven wie tijdens uw leven beslissingen mag nemen wanneer u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om dit te doen. 
Dit kan komen door ziekte of door de nasleep van een ongeval of een andere ingrijpende gebeurtenis. 

In het levenstestament geeft u aan een of meerdere personen volmacht zodat zij namens u kunnen handelen. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van uw financiën of het bepalen van de juiste medische behandeling. U kunt ook een euthanasieverklaring en een wilsverklaring opnemen in het levenstestament.

Een levenstestament wordt ook wel een testament bij leven genoemd.

Voordelen van een levenstestament

  • U bepaalt zelf wie voor u beslissingen mag nemen wanneer u dit zelf (tijdelijk) niet meer kunt. Zo kunt u erop vertrouwen dat de juiste beslissingen worden genomen.
  • Zonder levenstestament wijst de kantonrechter iemand aan die uw belangen behartigt. Vaak zal dit een bewindvoerder zijn die u niet kent. Met een testament bij leven voorkomt u dit.
  • Ons levenstestament wordt altijd bekrachtigd door een notaris. Zo weet u zeker dat banken en andere instanties de gemachtigde – ook wel levensexecuteur genoemd – erkennen.

Waarom een levenstestament opstellen?

Ons advies is om altijd een levenstestament op te stellen. Door een ongeval, ziekte of andere gebeurtenis kan het zijn dat u in een situatie terechtkomt waarin u zelf (tijdelijk) geen beslissingen meer kunt nemen.

Wanneer u geen levenstestament heeft laten opstellen, kan het erg lastig worden voor uw partner of familie om namens u te handelen. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van de woning, het schenken aan uw (klein)kinderen en het nemen van medische beslissingen.
Uw wensen zijn immers niet juridische vastgelegd door de notaris waardoor niemand de bevoegdheid heeft om namens u te handelen.

Steeds meer mensen zien het belang en het nut van het (officieel) vastleggen van uw wensen en het benoemen van een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) in.

Wat kost een levenstestament?

Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam houdt de kosten laag en hanteert een vaste prijs van € 495,00 voor het opstellen van de akte.
Dit is inclusief notariskosten en registratie in het Centraal Levenstestamentenregister wanneer u ons aanwijst als gemachtigde of toezichthouder. We vertellen u hier graag meer over. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Verschil testament en levenstestament

Het verschil tussen een levenstestament en een testament is eenvoudig uit te leggen. Een gewoon testament bepaalt wat er met uw vermogen en nalatenschap gebeurt na uw overlijden. Het testament wordt uitgevoerd door een in het testament benoemde executeur.

Een levenstestament is van toepassing wanneer u nog leeft, maar zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Degene die uw belangen behartigt, wordt de levensexecuteur genoemd.

Kort gezegd: een levenstestament heeft betrekking op situaties bij leven, een regulier testament gaat in werking na overlijden.

Algemene volmacht

In een levenstestament geeft u een of meer personen die u vertrouwt volmacht om namens u te handelen. Denk aan het regelen van:

  • medische zaken
  • financiële kwesties
  • de verzorging van uw minderjarige kinderen
  • de verzorging van uw huisdieren


U kunt zich ook beperken tot het regelen van slechts uw financiële zaken en voor de behartiging daarvan ons of iemand anders machtigen.

In een testament bij leven wordt alles vastgelegd, daarom wordt het ook wel een algemene volmacht genoemd.

Wilsonbekwaam en geen levenstestament

Wat veel mensen niet weten, is dat er zonder levenstestament of volmacht niemand namens u mag beslissen.
Er wordt vaak aangenomen dat de echtgenoot, partner of kinderen automatisch beslissingen mogen nemen wanneer iemand dit zelf niet meer kan. Dit is onjuist.

Wanneer u wilsonbekwaam bent en er geen levenstestament of notariële volmacht is opgesteld, zal de kantonrechter iemand benoemen die uw financiële en medische zaken gaat regelen. U heeft dan geen invloed op wie dat is.

Partner als bewindvoerder

Wanneer u getrouwd bent en uw partner is wilsbekwaam, dan is het mogelijk dat de rechter uw partner aanstelt als bewindvoerder. Dit is echter niet verplicht en gebeurt daarom ook niet altijd.
Degene die de kantonrechter aanstelt als bewindvoerder, curator of mentor kan iemand zijn die u niet kent en die ook uw wensen niet kent.

U kunt een dergelijke situatie voorkomen door een levenstestament op te stellen. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Neem contact met ons op via 020-7500456 of stuur een bericht via de contactpagina.

Wie kan een levenstestament opstellen?

Iedereen kan een levenstestament opstellen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat u wilsbekwaam bent, dat u bij uw volle verstand bent. Het is belangrijk dat dit vaststaat, omdat in dit testament wordt vastgelegd wie belangrijke zaken voor u regelt wanneer u zelf daartoe niet meer in staat bent.

Wij beoordelen of u wilsbekwaam bent en consulteren daarvoor soms een onafhankelijk (huis-)arts en de notaris doet dit ook op het moment dat uw levenstestament in uw aanwezigheid wordt ondertekend.

Pas als alles in orde is bevonden, wordt uw levenstestament geregistreerd in het Centraal Levenstestamenten Register.
Later optredende wilsonbekwaamheid staat dan de geldigheid van uw levenstestament niet meer in de weg.

Inschrijving Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)

Bij het Centraal Levenstestamentenregister kan een notaris inzien of een persoon een levenstestament of volmacht heeft opgesteld. Deze database biedt geen inhoudelijke informatie, maar laat wel zien wie een testament bij leven heeft opgesteld, en bij welke notaris dit document ligt.

Meer informatie

Voor meer informatie of het laten opstellen van een levenstestament neemt u telefonisch contact met ons op of vult u het contactformulier in. Wij vertellen u hier graag meer over.