Onze diensten

Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam kan u op verschillende manieren in een of meer belangrijke fasen van uw leven van dienst zijn. Onze dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen.

Levenstestament

Een levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In tegenstelling tot een testament waarin wordt vastgelegd wat er na een overlijden met de nalatenschap moet gebeuren, bevat een levenstestament informatie die met name belangrijk is tijdens het leven.

In het levenstestament kunt u o.a. aangeven aan wie u een volmacht geeft om namens u uw zaken te behartigen als u dat zelf, ten gevolge van een langdurige ziekte of een ingrijpende gebeurtenis, niet meer goed kunt. Deze persoon is uw levensexecuteur. Hiermee behoudt u zelf de regie.

Levensexecuteur

Door een levensexecuteur, ook wel gevolmachtigde genoemd, zorgt u ervoor dat iemand anders – namens u – beslissingen neemt wanneer u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om dit te doen. Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam inventariseert wat uw wensen en verwachtingen zijn.

Executeur

Een executeur wordt benoemd in een testament en is verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap. Na aanvaarding van zijn benoeming kan de executeur beginnen met zijn werkzaamheden: de afwikkeling van de nalatenschap.

Nalatenschapsmediation

Kwesties rond het overlijden van dierbaren kunnen tot verdeeldheid leiden bij de nabestaanden. Het overlijden of het naderen daarvan kan de verhoudingen binnen de familie veranderen of versterken. Emoties en reeds bestaande rolverdelingen hebben hier invloed op.

Het regelen van alle belangrijke zaken, zoals de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap, kan dan onder druk komen te staan.

Nalatenschapsmediation kan dan uitkomst bieden.

Hebt u vragen of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Plan dan zelf uw vrijblijvende en kosteloze online kennismaking.