Toezichthouder levenstestament

Wat is een toezichthouder?

In uw levenstestament kunt u een toezichthouder benoemen. De gevolmachtigde die u heeft aangewezen in uw levenstestament en uw belangen behartigt, moet regelmatig verantwoording afleggen aan de toezichthouder. Het benoemen van een toezichthouder is een keuze, maar wordt altijd geadviseerd als een extra controle op de uitvoering van uw wensen.

Een toezichthouder die is benoemd kan een familielid zijn, denk dan aan één van de kinderen die geen gevolmachtigde is. Het kan ook een professionele partij zijn.

Bent u op zoek naar een professionele, betrokken executeur?

NBZA-Amsterdam staat u graag bij. Naast onze werkzaamheden als executeur en levensexecuteur, helpen we u ook graag bij het opstellen van een levenstestament. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op via onderstaande contactgegevens

Wilt u meer weten over het levenstestament of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen? Neem dan contact op.

NBZA-Amsterdam benoemen als toezichthouder

U kunt NBZA-Amsterdam als professionele toezichthouder in uw levenstestament benoemen. Dan is de gevolmachtigde verplicht minimaal 1x per jaar aan ons verantwoording af te leggen. Uiteraard is het wel belangrijk dat wij van deze benoeming op de hoogte zijn, zodat wij ook deze zekerheid voor u kunnen waarmaken.

Eventueel kunt u NBZA-Amsterdam als opvolgend toezichthouder benoemen. Dat geeft een extra zekerheid voor het geval de aangewezen toezichthouder zijn taken door omstandigheden (tijdelijk) niet meer kan uitvoeren. Uiteraard vernemen wij graag van u als u besluit ons te benoemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de toezichthouder neemt u telefonisch contact met ons op of vult u het contactformulier in. Wij vertellen u hier graag meer over.

Marion Hermans
Marion Hermans, Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam

Diensten