Levensexecuteur (gevolmachtigde, executeur bij leven)

Door een levensexecuteur, ook wel gevolmachtigde genoemd, zorgt u ervoor dat iemand anders – namens u – beslissingen neemt wanneer u zelf (tijdelijk) niet in staat bent om dit te doen. Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam inventariseert wat uw wensen en verwachtingen zijn.

De levensexecuteur handelt namens u en behartigt uw zaken op het gebied van onder andere zorg en financiën. Doordat u zelf een levensexecuteur benoemt, kunt u voorkomen dat u onbekende curator of bewindvoerder toegewezen krijgt die niet op de hoogte is van uw wensen.

Voordelen van een levensexecuteur

  • Zekerheid dat uw belangen op de juiste manier worden behartigd
  • U benoemt zelf uw levensexecuteur: zo krijgt u geen onbekende of ongewenste bewindvoerder toegewezen
  • Maatwerk: u bepaalt zelf wat de bevoegdheden van de levensexecuteur zijn
  • Persoonlijke en zorggerichte benadering

We richten ons zoveel mogelijk op de menselijke kant, maar verliezen ook het zakelijke aspect niet uit het oog. Door onze werkwijze garanderen we u de beste zorg en zijn uw financiële en medische zaken in goede handen.

Wat is een levensexecuteur?

Een levensexecuteur, of gevolmachtigde, behartigt uw belangen bij leven op het moment dat u door ziekte of ongeval zelf geen belangrijke beslissingen meer kunt of wilt nemen.

De levensexecuteur is een gevolmachtigde die uw medische, financiële en persoonlijke zaken regelt op de manier die u wilt. Het is daarom belangrijk dat u de levensexecuteur vertrouwt.

In sommige gevallen wordt de partner of een van de kinderen benoemd als gevolmachtigde. Wanneer zij niet over voldoende kennis of tijd beschikken om uw belangen volledig te behartigen, kunt u gebruik maken van een professionele levensexecuteur.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op.

De noodzaak van een levensexecuteur

Mocht u ooit in een positie geraken dat u niet meer voor u zelf kunt zorgen, geen beslissingen meer kunt nemen én zelf niets geregeld heeft, dan wijst een rechter een curator of bewindvoerder aan.

Een bewindvoerder neemt beslissingen over uw vermogen en bezittingen. Een curator neemt deze beslissingen ook, maar is ook bepalend in uw persoonlijke verzorging.
De bewindvoerder of curator die de rechter aanwijst, is iemand die u niet kent, niet zelf hebt gekozen.

Door een levensexecuteur aan te stellen, voorkomt u deze situatie. De levensexecuteur is iemand die u zelf benoemt, die volledig – of gedeeltelijk – namens u handelt op basis van een notariële volmacht.

Wat doet een levensexecuteur?

Wat een levensexecuteur precies doet, is afhankelijk van de bevoegdheden die u hem toekent. U bepaalt wat hij wel en niet mag doen. Op deze manier kan de levensexecuteur precies de ondersteuning bieden die voor u belangrijk is.

Voorbeelden van de ondersteunende taken van een levensexecuteur zijn:

  • het opstellen van een levenstestament en een testament
  • het op orde brengen en houden van administratie
  • het opruimen van persoonlijke bezittingen of de woning
  • het begeleiden bij verhuizing
  • het inschakelen van of bemiddelen bij de juiste zorg
Als wij uw levensexecuteur zijn, behartigen we niet alleen uw financiële belangen, maar dragen we ook zorg voor uw medisch-persoonlijke wensen.
Als wij uw levensexecuteur zijn, behartigen we niet alleen uw financiële belangen, maar dragen we ook zorg voor uw medisch-persoonlijke wensen.

Wat is het verschil tussen een executeur en een levensexecuteur?

Een executeur zorgt voor de afhandeling van de nalatenschap van een overledene.
Hierbij valt te denken aan het in kaart brengen van de financiële situatie, de aangifte voor erfbelasting en het opzeggen van abonnementen.
Ook de testamentair vastgelegde wensen worden uitgevoerd door de executeur, net als de opruiming of verkoop van persoonlijke bezittingen en de woning.

De executeur handelt dus pas na het overlijden van de cliënt. Vaak wordt er gedacht dat een executeur ook al beslissingen mag nemen wanneer de cliënt nog leeft, maar verward of ernstig ziek is. Dit is niet het geval.

De levensexecuteur zorgt voor het vermogen, onroerend goed voor de cliënt wanneer hij nog leeft, maar zelf geen beslissingen meer kan nemen.
Wanneer er een levenstestament is opgesteld, staat daarin vermeld wie de levensexecuteur is. De levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om beslissingen te nemen.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op door gebruik te maken van de onderstaande knoppen.

Hebt u vragen of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Plan dan zelf uw vrijblijvende en kosteloze online kennismaking.