In uw testament kunt u een executeur-afwikkelingsbewindvoerder benoemen. Dit is een belangrijke rol, want hij is verantwoordelijk voor het afwikkelen van uw nalatenschap. In feite heeft hij, zoals de naam al suggereert, twee taken: executeur én afwikkelingsbewindvoerder. Hij begeleidt en adviseert uw erfgenamen, geeft aan wat er geregeld moet worden en zorgt ervoor dat de nalatenschap verdeeld wordt. Kort gezegd, de executeur-afwikkelingsbewindvoerder zorgt ervoor dat uw erfgenamen en legatarissen krijgen waar zij recht op hebben volgens uw testament.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Wilt u graag vrijblijvend een van onze medewerkers spreken? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. We beantwoorden al uw vragen.

Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem gerust contact met ons op.

Verschillende executeurs

Er zijn drie soorten executeurs: de uitvaartexecuteur (één ster executeur), de beheersexecuteur (twee sterren executeur) en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren executeur). Dit is afhankelijk van welke taken en bevoegdheden u aan de executeur geeft.

 • De uitvaartexecuteur is de één ster executeur. Deze executeur regelt alleen de begrafenis of crematie.
 • De beheersexecuteur is de twee sterren executeur. Hij beheert uw nalatenschap en voldoet uw schulden. Eerst inventariseert hij uw bezittingen en schulden, waarna hij de administratie regelt, betalingen doet en alle erfgenamen informeert.
 • Executeur-afwikkelingsbewindvoerder, drie sterren executeur, heeft de meeste bevoegdheden van de drie. In principe regelt de executeur-afwikkelingsbewindvoerder alles rondom uw nalatenschap. In tegenstelling tot de beheersexecuteur mag hij ook de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen.

Wat is een executeur-afwikkelingsbewindvoerder?

Zoals boven al aangegeven, zorgt de executeur-afwikkelingsbewindvoerder voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Hij heeft de meeste bevoegdheden van alle soorten executeurs. Zo kan hij zonder toestemming of medewerking van uw erfgenamen goederen uit het nalatenschap verkopen en de opbrengst verdelen.

U kunt de executeur zelfs zoveel rechten geven dat hij uw nalatenschap volledig zelfstandig en naar eigen inzicht verdeelt. Dit bevelen we bijvoorbeeld aan wanneer u verwacht dat er ruzie komt bij de afwikkeling van uw nalatenschap of wanneer er veel erfgenamen zijn. In overleg met de notaris beschrijft u alle bevoegdheden die de executeur heeft in uw testament.

Wat zijn de taken van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder?

Welke bevoegdheden de executeur-afwikkelingsbewindvoerder precies heeft, staan in uw testament. Hierbij kunt u denken aan onder andere de volgende taken:

 • Het regelen van uw uitvaart.
 • Het beheren van uw nalatenschap namens de erfgenamen.
 • Een beschrijving maken van al uw bezittingen en schulden.
 • De posities van de erfgenamen uitzoeken (gaan zij aanvaarden of verwerpen).
 • Betalen van schulden, inclusief erfbelasting en begrafeniskosten.
 • Uitkeren van de legaten of zorgen dat zij worden afgegeven.
 • Rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.
 • Speciale taken uitvoeren die in uw testament zijn opgenomen (zoals zorg voor huisdieren).
 • Het verdelen van de nalatenschap onder de erfgenamen.

Executeur benoemen

U kunt de executeur-afwikkelingsbewindvoerder zelf benoemen. Dit kan iedereen zijn: een vriend, familielid of een professionele partij. U kunt er ook voor kiezen om meerdere executeurs te kiezen. Uw familielid kan dan bijvoorbeeld uw uitvaartexecuteur zijn, terwijl de professional de executeur-afwikkelingsbewindvoerder is. Houd er wel rekening mee dat iemand niet verplicht is die rol op zich te nemen en dat een executeur vaak een vergoeding krijgt voor zijn werk.

Professionele executeur-afwikkelingsbewindsvoerder inschakelen

Het heeft veel voordelen om een professionele executeur in te schakelen. Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam helpt u graag bij het benoemen van een executeur-afwikkelingsbewindsvoerder. Ook helpen we u graag bij het opstellen van een levenstestament.

Vragen? We helpen u graag!

We begrijpen dat het benoemen van een executeur-afwikkelingsbewindsvoerder en het opstellen van uw levenstestament belangrijke en grote beslissingen zijn. We helpen u dan ook graag met het beantwoorden van al uw vragen. Ook kunt u een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons inplannen. 

Meer informatie

Neem telefonisch contact met ons op of vul ons contactformulier in.