Kwesties rond het overlijden van dierbaren kunnen tot verdeeldheid leiden bij de nabestaanden. Het overlijden of het naderen daarvan kan de verhoudingen binnen de familie veranderen of versterken. Emoties en reeds bestaande rolverdelingen hebben hier invloed op. Het regelen van alle belangrijke zaken, zoals de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap, kan dan onder druk komen te staan.

Soms lopen de spanningen zo hoog op, dat de nabestaanden het niet eens kunnen worden. Nalatenschapsmediation kan dan uitkomst bieden. Wilt u meer informatie over hoe ik u kan helpen met nalatenschapsmediation? Neem dan gerust contact op via de onderstaande knoppen.

Wilt u meer weten over nalatenschapsmediation of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen? Neem dan contact op.

Wat doet een nalatenschapsmediator?

Een nalatenschapsmediator is gespecialiseerd in het erfrecht en in kwesties die spelen rondom het overlijden en afwikkelen van een nalatenschap. De nalatenschapsmediator biedt begeleiding in het oplossen van zaken waar de nabestaanden niet zelf uit komen. De begeleiding richt zich op het behandelen van kwesties waarbij partijen zelf een gezamenlijk gedragen oplossing kiezen. De gemaakte afspraken worden door de nalatenschapsmediator in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Wat houdt mediation in?

Mediation is een conflictbemiddelingsmethode waarbij een neutrale deskundige – de mediator – de partijen begeleidt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Belangrijke aspecten van mediation

Belangrijke aspecten van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Dit betekent dat beide partijen bereid zijn om gezamenlijk naar een oplossing toe te werken en dat alles wat in de mediation aan de orde komt vertrouwelijk is en niet gedeeld wordt, tenzij hier specifieke afspraken over zijn gemaakt. Dit geeft ruimte om in een veilige setting uw zorgen te delen en uw wensen uit te spreken.

Onafhankelijk en neutraal

De rol van mediator is gericht op het faciliteren van de partijen die gezamenlijk aan een oplossing werken. De mediator begeleidt het proces en is onafhankelijk en neutraal. Een mediator is er voor beide partijen en heeft geen belang bij de gekozen oplossingen.

Nalatenschapsmediation iets voor u?

Neem contact op voor een gratis kennismaking > Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bespreken we de procedure en geef ik u uitleg over mijn rol als mediator en de kosten van een mediationtraject. Een kennismaking duurt ongeveer een half uur en is gratis en vrijblijvend. Het gesprek vindt plaats in aanwezigheid van beide partijen, want als mediator ben ik er voor allebei. Als het klikt van beide kanten, dan kan indien gewenst gelijk een start worden gemaakt met de mediation. Lukt dit niet, dan is een vervolgafspraak op korte termijn vrijwel altijd mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over nalatenschapmediation neemt u telefonisch contact met ons op of vult u het contactformulier in. Wij vertellen u hier graag meer over.